• Drukuj

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.dels.pl

1. Informacje ogólne.

 • Operatorem Serwisu www.dels.pl jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn.:„Data Evolution Labs Sp. z o.o.”, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie informacje wprowadzone przez użytkownika serwisu w jego w formularzach.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl

2. Dane osobowe

 • Definicja

  Dane osobowe są terminem prawnym, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacjami, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby i ustalenia jej tożsamości pośrednio lub bezpośrednio są w szczególności: numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 • Wykorzystanie Danych Osobowych

  Informując Data Evolution Labs Sp. z o.o. o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem ofert, materiałów marketingowych, newsletterów, itp., użytkownik udziela tym samym zgodę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.
  Data Evolution Labs Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty, są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu Data Evolution Labs Sp. z o.o. oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej Operatorowi Serwisu www.dels.pl i/lub podane przy okazji udziału w konferencjach, szkoleniach, prezentacjach produktowych, czy podczas innego kontaktu, mogą być wykorzystane przez Data Evolution Labs Sp. z o.o. do celów marketingowych i Public Relations. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi Data Evolution Labs Sp. z o.o. współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na to zgodę.

3.Informacje w formularzach

W celu świadczenia lepszej usługi w Serwisie mogą znajdować się formularze.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Polityka plików cookies

 • Definicja

  Cookies” (ciasteczka) są danymi informatycznymi, głównie w formie plików tekstowych przechowywanych w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczonych do przeglądania stron internetowych. Pliki te pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia/przeglądarki użytkownika i wyświetlać na nim strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej:

  • adres strony internetowej
  • predefiniowany czas przechowywania na urządzeniu użytkownika
  • własny unikatowy identyfikator
 • Cel wykorzystania plików "Cookies"

  Stosowane przez nas pliki „Cookies” używamy w celu:

  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu internetowego, głównie poprzez rozpoznanie typu urządzenia Użytkownika a dzięki temu odpowiednie dostosowanie wyświetlanej zawartości naszej Witryny
  • w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkownika z naszej Witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób statystyczne informacje pozwolą nam na określenie kierunków rozwoju i optymalizacji jej struktury i zawartości
  • jakiekolwiek dane osobowe gromadzone przy pomocy plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym
  • po zalogowaniu, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, podczas przechodzenia przez niego na różne podstrony Serwisu

  Pliki „Cookies” nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w jego przeglądarce i urządzeniu końcowym.

 • Rodzaje stosowanych plików Cookies

  W naszym Serwisie wykorzystane są domyślnie dwie podstawowe grupy plików "Cookies":

  • sesyjne (tymczasowe) – są to pliki, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe (stałe) – te pliki przechowywane są przez zdefiniowany okres czasu, który określany jest jako parametr zawarty w tych plikach lub do czasu jego fizycznego usunięcia przez Użytkownika w ustawieniach jego przeglądarki internetowej.

  W ramach ww. grup plików „Cookies” występuje wiele podgrup. W naszym serwisie stosujemy następujące:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
  • w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie
 • Wyłączanie i konsekwencje wyłączenia pików "Cookies"

  W celu łatwego zarządzania plikami „Cookies”, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez ich dostawców:

  Urządzenia mobilne:

  Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie plików „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Użytkownik wyrazi zgodę na ich instalację przez serwer naszej Witryny internatowej i jej serwisów.

5. Rekrutacja

 • Data Evolution Labs Sp. z o.o. może prowadzić rekrutację nowych pracowników lub partnerów poprzez swoją witrynę intrnetową. Pozyskane w ten sposób dane są wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne Operatora Serwisu. Data Evolution Labs Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w tym samym celu. Wypełniając formularz rekrutacyjny lub przesyłając w inny sposób swoją aplikację rekrutacyjną, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Data Evolution Labs Sp. z o.o. w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych. Zgoda ta dotyczy również załączonych przez Użytkownika dodatkowych dokumentów (życiorys, list motywacyjny, referencje, etc.).

6. Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Odsyłacze do innych stron www. innych firm/organizacji

Witryny internetowe Data Evolution Labs Sp. z o.o. mogą zawierać linki do stron www innych firm lub organizacji. Data Evolution Labs Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych podmiotach odnoszących się do zasad ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron www.