Dels

Cs-Workplan

 Programem ściśle współpracującym z systemem kontroli czasu pracy o nazwie „Cs-Time” jest nasza autorska aplikacja o nazwie „Cs-WorkPlan”, która podobnie jak system „Cs-Time” uruchamiana jest za pomocą przeglądarki internetowej i w związku z tym; z punktu widzenia użytkownika, nie wymaga instalowania oddzielnego i dedykowanego oprogramowania lokalnie na komputerze.

Moduł „Cs-WorkPlan” służy do wspomagania procesu planowania i kontrolowania harmonogramów pracy, pozwala dostosować konfigurację systemu i zapewnić zgodność otrzymywanych wyników z przepisami polskiego prawa pracy oraz zapewnia dodatkowe zaawansowane funkcje raportowania. Główne cechy funkcjonalne modułu „WorkPlan”, to:

  • wygodne i intuicyjne planowanie grafików czasu pracy przy jednoczesnym podglądzie zaplanowanych harmonogramów dla wszystkich pracowników całego działu
  • kontrola przepracowanych/planowanych godzin/nadgodzin w danym miesiącu i okresie rozliczeniowym w stosunku do obowiązującej w okresie normy
  • kontrola zaplanowanej ilości dni wolnych w danym okresie rozliczeniowym
  • kontrola przestrzegania: przekroczenia dobowego norm obowiązującego odpoczynku dobowego, wymaganego odpoczynku tygodniowego, wolnego dnia za przepracowaną niedzielę lub święto, zapewnienia tzw. „wolnej niedzieli” wynikającej z przepisów
  • generowanie raportów miesięcznej ewidencji czasu pracy danego pracownika zawierającej wszystkie niezbędne składniki, takie jak: ilość przepracowanych godzin łącznie i w godzinach nocnych, ilość zaliczonych nadgodzin, ilość dni wolnych (urlopy, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin, etc.) 
  • generowanie zestawienia do listy płac zawierającej wyniki naliczone dla pracowników, np. wybranego działu wraz z eksportem tych danych w formie pozwalającej na import do systemu kadrowo-płacowego.

Ważną cechą aplikacji jest rejestrowanie w formie tzw. dziennika, wszystkich istotnych zdarzeń związanych z wykonywaniem przez użytkownika określonych operacji w systemie, pozwalających na  pełną identyfikacją czasu i daty ich wystąpienia bez możliwości ich usunięcia.

W celu zachowania spójności przetwarzanych danych, zapewniona została ich wymiana przez obydwa systemy. Uzyskane jest to poprzez komunikację jednostronną  (dla danych konfiguracyjnych – kierunek z „Cs-Time” do „Cs-WorkPlan”) lub dwustronną (dotyczy danych operacyjnych) i odbywa się bezpośrednio na serwerze za pomocą nowoczesnej technologii, tzw. WebService’ów. W zależności od rodzaju danych, których to dotyczy, synchronizacja odbywa się automatycznie lub musi być przez użytkownika świadomie wywołana „na żądanie” .

 

Jesteś tutaj: Home Produkty OPROGRAMOWANIE KONTROLA CZASU PRACY I DOSTĘPU Cs-Workplan