Dels

Napisali o Nas

 

          Prowadząc działalność gospodarczą na globalnym rynku, bez względu na zasięg tej działalności (lokalny, krajowy, międzynarodowy), pozostawia się zawsze po sobie jakiś ślad. Ślad ten, może być ulotny lub nieco bardziej trwały; zapisany w pamięci biznesowych partnerów, treści umów i porozumień ale również i w publikacjach podmiotów trzecich, które patrząc z boku, mogą zobaczyć czasami o wiele więcej, niż widzi to firma lub jej bezpośrednie biznesowe otoczenie. Naszym zdaniem, dobra opinia w każdej formie jest cenna i ważna. Niemniej jednak, szczególnie oceny publikowane przez podmioty trzecie, są tymi, które w dłuższej perspektywie czasowej pozwalają na dokonywanie względnie obiektywnych analiz oceny osiągnięć i wiarygodności danego podmiotu oraz w oparciu o poprzednie zachowania, kształtują w istotny sposób wizję trendów rozwojowych i zachowań firmy w przyszłości. Opinie takie, świadczą też o sposobie postrzegania firmy przez zewnętrze otoczenie i wpływają na kreację poziomu jej tzw. „goodwill”, który często jest nie docenianym składnikiem wartości rynkowej firmy.

Nie przeceniając roli tych ocen, nie można jednak ich pomijać! Zebranie w jednym miejscu jak największej ich ilości, ułatwia zainteresowanym łatwy dostęp do nich a przede wszystkim rodzi świadomość ich istnienia! W polityce kreowania wizerunku naszej firmy staramy się zgromadzić w naszych zasobach, jak największą ilość takich informacji. Nie wszystkie one nadają się do publikacji (forma, prawa własności intelektualnej, umowy), ale te z nich, które mają znamiona obiektywizmu i formę nadającą się do publikacji, będziemy zamieszczali na tych podstronach naszej korporacyjnej witryny internetowej.

 

W roku 2006, po 6 latach istnienia naszej spółki na rynku, renomowana międzynarodowa firma audytorska HAVIS na zlecenie hiszpańskiej firmy Singular – Tech, spółki córki „Grupo SPEC” jednego ze światowych liderów w dziedzinie nowoczesnych systemów do kontroli czasu pracy, dokonała szczegółowej analizy tzw. stendingu kilku wybranych, prężnych polskich podmiotów zajmujących się w ówczesnym czasie zagadnieniami biometrycznej kontroli dostępu i kontroli czasu pracy. Celem tego badania było wytypowanie strategicznego i wyłącznego przedstawiciela hiszpańskiej firmy w Polsce. Do dzisiejszego dnia przedstawicielem jest …. nasza firma, dlaczego? Zobacz szczegóły raportu.

Z uwagi na poufny charakter danych i brak zgody pozostałych podmiotów ocenianych w raporcie, ich nazwy zostały wykreślone i są dostępne do wglądu dla zainteresowanych po kontakcie z nami

 

Jesteś tutaj: Home Osiągnięcia Napisali o Nas