Dels

Systemy Własne

Jako tzw. Software House zajmujemy się głównie rozwijaniem/tworzeniem produktów informatycznych. Jedne z nich powstają w oparciu o własne założenia, inne w oparciu o założenia naszych klientów.

Własne rozwiązania wynikają z dokonywanej przez nas analizy procesów obserwowanych w danej branży lub u konkretnych jej przedstawicieli. Mając z jednej strony, bardzo bogate doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z drugiej zaś, świeże spojrzenie zewnętrznego obserwatora, potrafimy dostrzec to, co osobom bezpośrednio zaangażowanym w daną działalność uniemożliwia: rutyna, brak czasu, obowiązujące procedury lub brak specjalistycznej wiedzy interdyscyplinarnej.

Powyższe nasze atuty wykorzystujemy z sukcesem dla tworzenia nowatorskich systemów, które głównie zmieniają dotychczasową filozofię działania całej branży. Zachowując takie podejście, zawsze liczymy się z dodatkowymi trudnościami związanymi z gotowością rynku na przyjęcie proponowanych rozwiązań, która to gotowość czasami dopiero kiełkuje. Niemniej jednak uważamy, że jest jedynie kwestią czasu to, kiedy klienci zaakceptują nasze rozwiązania widząc w nich szansę na własny rozwój. Dodatkowo, tworzone przez nas systemy własne, dzięki swojej elastycznośći pozwalają na szybką adaptacje do unikalnych potrzeb każdego klienta z osobna i zmieniających się warunków funkcjonowania rynku.

 

Jesteś tutaj: Home Usługi ROZWÓJ PRODUKTU Systemy własne