Dels

UC by DELs - eTELLa

 

W dobie permanentnej obniżki kosztów przy jednoczesnej presji rynku na podnoszenie jakości dostarczanych produktów czy usług, firmy stają wobec trudnego wyzwania polegającego na znalezieniu sposobu na obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych przy jednoczesnym podniesieniu jakości finalnego produktu. Z pozoru, jest to wykluczające się założenie, gdyż z reguły cięciu obydwu tych kosztów towarzyszy obniżenie poziomu jakości. Jest jednak sposób na pogodzenie tych dwóch sprzeczności, polegający na zleceniu wykonywania pewnych nie związanych z meritum prowadzonej działalności operacji firmie, dla której operacje te stanowią podstawowy biznes. Z natury rzeczy wynika, że jeżeli ktoś robi to na czym się najlepiej zna, robi to dobrze i efektywnie. Jeżeli natomiast zaczyna robić rzeczy, które są mu obce, traci sporo energii i uwagi na to, aby je jak najlepiej wykonać a i tak skutek jest daleki od oczekiwań; nie wspominając o utracie z pola widzenia coraz bardziej zaniedbywanej działalności podstawowej. Dodatkowo, aby pewne drugorzędne dla firmy procesy były wykonywane dobrze, należy zainwestować w nie czas i pieniądze, pozbawiając się tym samym tych dwóch cennych i ograniczonych zasobów. Sposobem skupienia się na swojej podstawowej działalności przy jednoczesnym prawidłowym wykonaniu wielu pobocznych procesów w stopniu perfekcyjnym i tańszym jest skorzystanie z usług OUTSOURCINGU.

 

OUTSOURCING jest bardzo efektywną formą osiągania wielu celów operacyjnych przedsiębiorstwa bez angażowania własnych zasobów.

 

 

 

Logo eTELLaUsługa outsourcingu systemu informatycznego pn.: „eTELLa” to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich tych firm handlowych, które posiadają rozległą sieć swoich placówek, a które chciały by, aby rozliczały się one on line; sama usługa zapewniała dosłownie wszystko to, co jest związane z jej wdrożeniem, utrzymaniem, rozliczeniem kasjerów, rozliczeniem bankowym, etc.; płacąc za to wszystko niewielki miesięczny abonament i mieć poza sobą wszelkie zagadnienia techniczne i organizacyjne. Innymi słowy: za niewielką miesięczną opłatą mieć system, który kontroluje cały proces rozliczeń kasjerskich, podaje indywidulane oraz zbiorcze wyniki w czasie rzeczywistym i zastępuje armię pracowników, którzy do tej pory wykonywali te czynności w znacznie dłuższym czasie, z pomyłkami i za dużo większe pieniądze.

Oferowana usługa rewolucjonizuje dotychczasowe systemy obowiązujące w tej materii. W dobie, kiedy handel detaliczny przeżywa inną rewolucję polegającą na zastępowaniu pracy kasjerów półautomatycznymi stanowiskami kasjerskimi, na których do obsługi klienta został zatrudniony On sam, obsługując się samodzielnie, konieczna staje się kolejna potrzeba wprowadzenia nowej filozofii taniego, szybkiego i bezpiecznego rozliczania każdego z kasjerów, całego sklepu i całej sieci w czasie rzeczywistym z możliwością szerokiego raportowania bez angażowania własnych służb i środków. Jak to działa ?

Możliwości

Usługa outsourcingu systemu informatycznego pn.: „eTELLa” to niezwykle atrakcyjna oferta dla wszystkich tych, którzy za niewielki miesięczny abonament pozbywają się wszelkich możliwych kłopotów z rozliczaniem podległych sobie pracowników i/lub placówek, gdyż w ramach usługi otrzymają:

» nieograniczony dostęp (24/7/365) do rozliczeń każdego zatrudnionych przez firmę kasjerów, całego sklepu lub podzielonych na regiony grup     sklepów; dostępne z każdego miejsca na świecie poprzez                   przeglądarkę internetową

» szybkie i bezbłędne rozliczenie każdego z pracujących kasjerów i całego sklepu w oparciu o przyjazną, aczkolwiek precyzyjną procedurę rozliczenia, dostępną poprzez przeglądarkę internetową

» możliwość automatycznego pobierania z liczarni wyników przeliczeń zdeponowanych utargów każdego z kasjerów osobno i sklepu jako całości a nawet całej sieci oraz automatyczne rozliczanie ich z wynikami pobranymi z systemu sprzedaży przy uwzględnieniu pobranych zasiłków kasjerskich

» rozliczanie wszystkich akcji bonowych i innych

» możliwość rozliczeń obok waluty krajowej (zł) również sprzedaży w walutach obcych np. w „Euro”

» brak konieczności inwestowania w: kosztowną infrastrukturę informatyczną, licencje oprogramowania, administrowanie systemem, zakup up-grad-ów, obsługę help deskową systemu dla całej sieci, itp..

» możliwość dostosowania systemu „eTELLa” podczas jego wdrożenia inicjalnego do specyficznych wymogów użytkownika oraz każdorazowo później, podczas jego eksploatacji zawsze wtedy, kiedy zażąda tego klient

» Możliwość wieloaspektowego raportowania wg. kryteriów i częstotliwości ustalonej z Zamawiającym

» Opcjonalne szkolenia podległych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu „eTELLa” wg. szerokiego programu szkoleń Dostawcy usługi

» Jedną z wielu opcji bieżącego wsparcia serwisu Help Desk Dostawcy

» Możliwość wymiany danych z innymi systemami Zamawiającego poprzez udostępnienie mechanizmów ich wymiany np.: import danych z systemów Kadrowo-płacowych, eksport danych do systemów sprzedaży, itp..

» Skrócenie do absolutnego minimum czasu osób na kierowniczych stanowiskach przeznaczonego na rozliczanie podległych pracowników i sklepu z utargów oraz wszelkiego raportowania przy jednoczesnym podniesieniu stopnia niezawodności wykonywanych rozliczeń

» Możliwość szybkiego i niezobowiązującego przetestowania systemu we wskazanej placówce Klienta

» Możliwość odliczenia kosztów abonamentu od comiesięcznych przychodów, zamiast ich amortyzacji, jak przy zakupie środków trwałych

» Podniesienie dyscypliny pracy oraz jej bezpieczeństwa poprzez ujednolicone procedur w całej sieci i wymuszone przez system jej codzienne przestrzeganie

Funkcjonalność

Realizując założenia systemowe stworzony został nowoczesny system webowy mogący być obsługiwanym z każdego komputera posiadającego przeglądarkę internetową. Bezpieczeństwo i szyfrowanie przesyłanych danych zapewnione jest za pomocą certyfikowanego protokoł SSL (128 bit) zapewnia on poziom bezpieczeństwa podobny do tych w systemach bankowości internetowej.

Poszczególne moduły funkcjonalne systemu zapewniają spójną i intuicyjną jego obsługę, organizując w sposób efektywny pracę użytkowników w zakresie m.in.:

»Planowania zamawiania, pobierania przez kasjerów i rozliczania zasiłków kasjerskich

»Pobierania i rozliczanie zabezpieczeń (bezpiecznych kopert depozytowych)

»Półautomatycznego deponowania utargów kasjerskich

»Automatycznego konfrontowania danych o wielkościach zdeponowanych przez kasjera utargów (pobieranych z systemu kasowego) z danymi przesłanymi przez bank (liczarnię).

Dodatkowa opcjonalna funkcjonalność dostępna przez przeglądarkę internetową, umożliwia Liczarni na wprowadzanie on line danych o wartości przeliczonych depozytów prosto na serwer bazy danych. Funkcjonalność systemu została wzbogacona o konfigurowalny moduł służący do planowania i rozliczania różnego rodzaju akcji promocyjnych (bonowych). System zapisuje w tle wszystkie ważne dla bezpieczeństwa jego funkcjonowania czynności, wykonywane przez wszystkich jego użytkowników, gwarantując w ten sposób pełne bezpieczeństwo operacji.

Bezpieczeństwo

W przypadku tak newralgicznych systemów jak system „eTELLa”, oprócz niezawodności i efektywności najważniejszą ich cechą musi być bezpieczeństwo dostępu do nich i bezpieczeństwo zgromadzonych w nich danych. W ramach systemu „eTTELa” jego Dostawca wprowadził szereg zabezpieczeń, zarówno tych dotyczących budowy i działania samego systemu, łączenia się z nim (logowania), archiwizacji danych oraz organizacji obsługi systemu i wsparcia klienta, gwarantując:

Korzyści

» Zredukowano koszty i czas rozliczania kasjerów

»Zapewniono generowanie potwierdzeń prawidłowego zdeponowania depozytów gotówkowych kasjerom, podnosząc komfort i poczucie bezpieczeństwa ich pracy

»Znacznie skrócono czas codziennych rozliczeń, pozwalając osobom funkcyjnym na zajęcie się organizacją sprzedaży i obsługą klientów

» Wprowadzono ścisłe procedury postepowania, które wpłynęły prewencyjnie na postawy pracowników, eliminując potencjalne próby kradzieży lub nieautoryzowanego pożyczania gotówki

»Wyeliminowano do minimum pomyłki

»Zautomatyzowano wymianę danych pomiędzy wszystkimi systemami klienta obsługującymi operacje rozliczeń gotówki i kasjerów.

»Rozliczanie utargów w dwóch walutach (PLN, EUR)

»Organizowanie i rozliczanie różnych akcji promocyjnych znalazło się pod pełną kontrolą systemu

»Generowanie licznego wachlarza raportów umożliwiło pełną analizę różnych parametrów pracy jednostki i zatrudnionych w niej osób

»Łatwość, szybkość i niski koszt wdrożenia i obsługi systemu

»wprowadzono możliwość monitorowania rozproszonych na nieograniczonym obszarze jednostek z jednego miejsca w czasie rzeczywistym i generowania np. raportów porównawczych, etc.

 

Jesteś tutaj: Home Outsourcing SYSTEM ROZLICZANIA KLIENTA "eTELLa"