Dels

Analizy potrzeb klienta

Firmy będąc skupione na swojej podstawowej działalności, bardzo często z braku czasu, dystansu lub kadr analitycznych nie zauważają w porę zmieniających się uwarunkowań prowadzonego biznesu. Te z nich, które jednak posiadają tzw. intuicję zmieniającego się rynku,często podejmują próby dostrzeżenia zmian lub czasami nawet ich zainicjowania. W obydwu przypadkach potrzebna jest solidna i wielowątkowa analiza obecnego otoczenia: wewnętrznego i zewnętrznego klienta, której wyniki służą do skonstruowania wizji ulepszenia sposobu prowadzenia biznesu w szerokim znaczeniu tego słowa. Analizę Potrzeb Klienta można wykonać w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień, którymi zajmuje się prowadzony przez niego biznes, ale i w bardzo zawężonym, nawet do jednego procesu polu.

Nasza firma właśnie analizuje takie pojedyncze procesy lub ściśle powiązane z sobą ich grupy w celu identyfikacji istniejących słabych punktów i/lub niewykorzystanych okazji a na tej podstawie zaproponowania nowych rozwiązań.

Wykonane prace analityczne mogą być wykorzystane przez naszych klientów do oceny bieżącej sytuacji i związanego z nią ryzyka lub nieuświadomionej szansy na ulepszenie wielu kluczowych procesów. Mogą w ten sposób posłużyć do rozpoczęcia prac nad nowymi mechanizmami i narzędziami, które zwiększą przewagę konkurencyjną i wzmocnią pozycję rynkową naszego klienta.

Specjalistyczna wiedza i bardzo bogate wieloletnie doświadczenie predystynują naszą firmę do rzetelnego wykonania prac analitycznych w takich dziedzinach, jak m.in.: bezpieczeństwo informatyczne, kontrola dostępu, obrót pieniądza w handlu, logistyce i bankowości (Cash in Transit, Cash Procesing), Kontrola i Rozliczanie Czasu Pracy, Procesy Produkcyjne i Logistyczne, etc..

Na konkretne zlecenie klienta przeprowadzamy analizę wybranych zagadnień dotyczących jego działalności. Z naszych usług korzystały już takie instytucje jak: banki, Cash Center, zakłady energetyczne, sieci handlowe, itp..

 

Jesteś tutaj: Home Usługi ANALIZY, KONSULTACJE Analizy potrzeb klienta