Dels

Szkolenia Specjalistyczne Ogólne

Ten rodzaj szkoleń dedykowany jest wszystkim tym klientom, którzy chcieliby posiąść wiedzę ogólną, dotyczącą interesujących ją zagadnień a będącą przedmiotem, w którym nasza firma się specjalizuje np. technologie: biometryczne, kodów kreskowych czy RFID. Oprócz tego organizujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące wybranych aspektów działania poszczególnych bardzo określnych systemów, urządzeń, zjawisk np.: działanie drukarki termo-transferowej ZEBRA XI90, itp..

Klient może mieć potrzebę przeszkolenia swojego personelu w celu lepszego zrozumienia działania pojedynczych elementów całościowego systemu, aby ci rozumiejąc uwarunkowania szczegółowe mogli np. lepiej wykorzystać posiadany potencjał lub zainicjować zmiany w celu jego rozszerzenia. Niestety, często zdarza się, że w firmie klienta znajdują się jedna lub więcej osób mających wysoką wiedzę na temat wąskich, ale newralgicznych procesów. W chwili ich odejścia z pracy powstaje tzw. luka kompetencyjna; mogąca w skutkach, nawet zatrzymać bieżące procesy i spowodować niedające się przewidzieć, bardzo duże straty. Szybkie i profesjonalne przeszkolenie nowych pracowników jest w takim wypadku nie do przecenienia.

Nasz zespół fachowców jest, wówczas do dyspozycji klienta zgłaszającego potrzebę takiego szkolenia.

 

Najczęstsze formy szkoleń to:

Ze względu na LOGISTYKĘ:

  • w każdej z lokalizacji obsługi systemu
  • w centrali klienta lub wytypowanym innym należącym lub wynajętym przez niego obiekcie
  • w centrum szkoleniowym dostawcy lub wynajętym przez niego obiekcie

Ze względu na MEDIUM SZKOLĄCE:

  • szkoleniowiec dostawcy systemu
  • przeszkolona przez dostawcę systemu osoba, należąca do służb szkoleniowych klienta
  • szkolenie przez internet (e-learning)
  • film instruktażowy lub specjalna prezentacja szkoleniowa

Ze względu na STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA:

  • szkolenie ogólne – dotyczące tylko wybranych zagadnień, głównie w formie wykładu
  • szkolenie szczegółowe – dotyczące nie tylko zagadnień ogólnych, ale różnych niuansów tematycznych z licznymi przykładami i opisem sytuacji krytycznych
  • szkolenie praktyczne – najbardziej efektywne, bo dotyczące praktycznych aspektów obsługi systemu, w formie praktycznych zajęć z systemem

 

 

Jesteś tutaj: Home Usługi SZKOLENIA Specjalistyczne - ogólne